Toques de Punjabi MC de Álbuns

Punjabi MC – Punjabi MC Punjabi MC

Punjabi MC

Punjabi MC – Bhangra 2 Bhangra 2

Punjabi MC

Punjabi MC – **aZN TUNES*** **aZN TUNES***

Punjabi MC

Punjabi MC – hit hit

Punjabi MC

Punjabi MC – N/A N/A

Punjabi MC

Punjabi MC – Legalize Legalize

Punjabi MC

Punjabi MC – title title

Punjabi MC